Հայաստանում իրավաբանական անձի պետական գրանցման ընթացակարգը

18:14, Հնս 6, 2016

Դեռևս 2011 թվականի ապրիլից իրավաբանական անձանց գրանցման բնագավառում ներդրվեց «Մեկ պատուհանի» սկզբունքը, ինչը…

Ի՞նչպես է իրականացվում անհատ ձեռնարկատիրոջ (Ա/Ձ) պետական ...

12:38, Մայիս 2, 2016

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու ձևերից մեկը անձի՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառվելն է: Անհատ…

Ի՞նչ է ինքանակամ կառույցը և ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ...

11:43, Ապր 22, 2016

Օրենսդիրը հանրամատչելի սահմանում է, որ ինքնակամ կառույց է համարվում օրենքով և այլ իրավական ակտերով…

Ի՞նչ է ապրանքային նշանը և ի՞նչ ընթացակարգով է այն գրանցվում

10:22, Ապր 20, 2016

Ներկայումս զգալիորեն աճել է ապրանքներ արտադրողների և ծառայություններ մատուցողների կորպորատիվ…

Փաստաբանը հաղթել է ճանապարհային ոստիկանությանը. 40 կմ ժամ...

17:01, Մրտ 31, 2016

ՀՀ վարչական դատարանի վարույթում էր գտնվում  թիվ ՎԴ/3733/05/15 վարչական գործն ըստ հայցի Ռուզաննա Արայիկի Ազրոյանի…